Avantajele încălzirii cu infrafoșu

Scopul tuturor instalațiilor de încălzire este nu atît încălzirea încăperii în care se află
omul, cît nemijlocit a omului și crearea condițiilor maximale de confort pentru acesta. Instalațiile cu infraroșu rezolvă problema încălzirii mult mai eficient decît instalațiie convenționale convective. Peste 70% din schimburile de căldură a corpului uman cu mediul înconjurător se face anume prin componenta infraroșie, din această cauză încălzirea cu infraroșu este ideală pentru om.

Oricare instalație de încălzire are două componente de bază de transfer termic: componenta convectivă și componenta infraroșu. Corpurile de încălzire convective (caloriferul sau convectorul), transmit mai mult de 50% din căldură aerului încăperii, care ulterior încălzește corpul uman. Corpurile de încălzire cu infraroșu (de exemplu panoul și plinta UDEN-S) transmit
mai mult de 50% din căldură prin undă termică direct omului, pereților și obiectelor camerei fără a folosi aerul ca intermediar.

Pentru a înțelege mai bine diferențele dintre sistemul clasic convectiv de încălzire și cel cu infraroșu priviți schema de mai jos:

Convectie_versus_infrarosu

Instalația de încălzire convectivă este una de tip indirect și de cele mai multe ori este compusă din: generator de căldură (cazan), conducte prin care circulă agentul termic (deseori apa), corpul de încălzire (calorifer, convector) și aerul care vine ca un agent termic intermediar între convector și om.

Exemple de instalații de încălzire indirecte (convective) sunt: toate instalațiile de încălzire cu conducte și calorifere care folosesc ca agent termic fluidele, de asemenea instalațiile ce conțin centrale electrotermice cu electrozi, instalațiile cu convectoare eletrice și alte convectoare.

Instalația cu infraroșu este una de tip direct, nu necesită cazan și exclude agenții termici intermediari precum apa și aerul.

Exemple de instalații de încălzire directe (cu infraroșu) sunt: încălzitoarele cu undă termică (undă infraroșie) avînd același principiu de funcționare ca și panourile și plinta termice UDEN-S.

Construcția corpului de încălzire cu infraroșu înglobează în sine un șir de componente care transformă electricitatea direct în undă infraroșie, ne mai fiind nevoie de cazan, conducte și agent termic. Amplasarea corpului de încălzire cu infraroșu direct în încăperea de încălzit exclude pierderile de căldură la producerea energiei termice și la transportarea acesteea la consumator. Totodată la automatizarea instalației cu infraroșu se exclude total inerția termică și pierderile de căldură legate de aceasta.

Excluderea aerului ca intermediar al încălzirii omului la instalația cu infraroșu constituie principala cauză a reducerii cu 40-50% a consumului de energie pentru încălzire. Unda infraroșie cu ușurință străbate aerul și se transformă în căldură doar la suprafața obiectelor cu care intră în contact (podea, pereți, mobilier și evident pe corpul uman) și nu încălzește moleculă cu moleculă aerul pentru ca acesta ulterior să încălzească omul cum o fac instalațiile convective clasice. Reducerea cu 40-50% a consumului de energie la instalația cu infraroșu față de cea clasică se explică prin trei cauze majore:

1. Componenta infraroșie

Grație componentei infraroșii se poate menține o temperatură mai redusă a aerului în încăpere decît cea care ne-ar fi fost confortabilă la încălzirea convectivă, aceasta fără a afecta confortul omului. Deci, componenta infraroșie reduce atît consumul de energie cît și necesarul de putere pentru instalația de încălzire.

2. Coeficientul de schimb de aer în încăpere (procentul de aer ce părăsește încăperea prin ventilare și se înlocuiește cu aer rece exterior)

La încălzirea cu infraroșu se exclude circulația forțată a aerului în încăpere caracteristică instațiilor convective, fapt ce reduce drastic numărul de schimburi orare ale aerului de la 2,0-4,6 schimburi la 0,2-0,6 schimburi orare, fapt ce reduce infiltrațiile exterioare de aer rece în încăpere și respectiv cheltuielile de energie pentru încălzirea acestuia.

3. Gradientul de temperatură pe înălțimea încăperii

La încălzirea cu infraroșu se exclude formarea sacului de aer cald în partea superioară a camerii obținîndu-se o temperatură mai ridicată la podea și mai uniformă pe înălțimea peretelui. Prin urmare, puterea instalației de încălzire pentru menținerea confortului necesar va fi mai mică . De exemplu pentru o încăpere cu o înălțime de 2,5m încălzită convectiv temperatura podea-pod va fi 17 - 26 0C, cu o temperatură medie de 22 0C, iar aceeași încăpere încălzită cu infraroșu podea-pod va avea 20-22 0C cu o temperatură medie de 210C.

No Comments Yet.

Leave a comment