Avantajele încălzirii electrice

Analizînd piața locală a surselor de energie, practica internațională în domeniul încălzire precum și parametrii economici am ajuns la concluzia fermă că trebuie să atragem o atenție sporită încălzirii electrice.

Astăzi gazele naturale sunt pe larg folosite ca sursă primară de energie pentru încălzire în Republica Moldova dar așa o situație este improprie economiilor dezvoltate ale lumii. Gazele naturale sunt un combustibil fosil și respectiv epuizabil, care în toată lumea civilizată se folosește ca materie primă pentru industrie și nicidecum ca sursă de energie pentru încălzirea locuințelor.

CET-urile din Republica Moldova sunt depășite tehnic și moral, la ziua de azi nu sunt capabile să asigure cu agent termic calitativ orașele noastre, cu atît mai mult la un preț de rezonabil. Uzura rețelelor termice din municipiile Chișinău și Bălți, ne mai vorbind de cele din raioane e forte mare generînd pierderi substanțiale.

Pentru reducerea acestor pierderi, plătite de altfel de consumator, e necesară optimizarea și revitalizarea rețelelor termice centrale dar și modernizarea CET-urilor și CT-urilor, ceea ce pentru moment este o utopie deoarece sunt necesare investiții colosale care nu-și au justificarea economică.

Dinamica_cresterii_preturilor_energie_2000-2011

Comparînd dinamica prețurilor la electricitate, gaze și agent termic pentru ultimii 10 ani în baza datelor oferite de site-ul oficial de statistică a Republicii Moldova (statistica.md) se
observă clar că prețul agentului termic centralizat crește dublu mai repede decît prețul electricității, iar prețul gazelor crește de trei o mai repede. Creșterea lentă a prețului la electricitate pe parcursul anilor este un fapt obiectiv deoarece electricitatea se produce din cele mai diverse surse atît fosile cît și regenerabile și nu depinde direct proporțional cu prețul la gaze sau cum astăzi prețul agentului termic produs în baza gazelor la CET-urile sau CT-urile din Republica Moldova.

Deci, este logic să utilizăm pentru încălzirea locuințelor noastre anume energia electrică.

Astăzi toate țările dezvoltate depun maxim efort pentru a utiliza cît mai amplu sursele regenerabile de curent și anume energia rîurilor, valurilor, soarelui, vîntului, termală, toate generînd electricitate. E curios de constatat că în țările dezvoltate o cota majoră în balanța surselor pentru încălzire îi revine anume electricității. Conform datelor statistice în Franța această cotă este de 40%, în Spania și Finlanda - 30%, în Norvegia, cunoscut exportator de gaze naturale, cota electricității pentru încălzire este de 80%.

Rețelele electrice din Republica Moldova sunt destul de dezvoltate iar majorarea neesențială a capacității acestora ar rezolva rapid și cu investiții mult mai mici problema încălzirii calitative în toate localitățile țării.

No Comments Yet.

Leave a comment