Blog

Avantajele încălzirii cu infrafoșu

Scopul tuturor instalațiilor de încălzire este nu atît încălzirea încăperii în care se află omul, cît nemijlocit a omului și crearea condițiilor maximale de confort pentru acesta. Instalațiile cu infraroșu rezolvă problema încălzirii mult mai eficient decît instalațiie convenționale convective. Peste 70% din schimburile de căldură a corpului uman cu mediul înconjurător se face anume…
Citește mai mult ...

Преимущества электрического отопления

Анализируя местный рынок источников энергии, международную практику установки систем отопления и экономические показатели, мы пришли к уверенному выводу, что фирма должна обратить особое внимание на электрическое отопление. Сегодня природный газ широко используется в качестве основного источника энергии для отопления в Молдове, но эта ситуация не свойствена экономически развитым странам мира. Природный газ является ископаемым топливом…
Citește mai mult ...

Avantajele încălzirii electrice

Analizînd piața locală a surselor de energie, practica internațională în domeniul încălzire precum și parametrii economici am ajuns la concluzia fermă că trebuie să atragem o atenție sporită încălzirii electrice. Astăzi gazele naturale sunt pe larg folosite ca sursă primară de energie pentru încălzire în Republica Moldova dar așa o situație este improprie economiilor dezvoltate…
Citește mai mult ...

Тепловые панели UDEN-s

Тепловые панели UDEN-s Основные параметры Длинноволновое инфракрасное отопление связано с использованием отопительного прибора с температурой поверхности  70-80 0С. Именно при такой температуре длина тепловой (инфракрасной) волны полезно воздействует на человека, потому что она идентична тепловой волне испускаемой человеческим телом. Инфракрасные отопительные панели UDEN-500 и UDEN-700, каждая представляет собой комплексную установку, которая преобразует электричество непосредственно в тепло без…
Citește mai mult ...